Splošni pogoji za opravljanje aktivnosti

1. Pred uporabo aktivnosti The Outsiders d.o.o. se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom – klikom na gumb shrani (v nadaljevanju podpis), potrjujem, da sem vsa pravila, ki so zapisana in se nahajajo na pokazanem mestu, prebral in da sem bil z njimi seznanjen s strani pristojne osebe The Outsiders d.o.o., se z njimi strinjam ter se zavezujem, da jih bom ves čas izvajanja aktivnosti dosledno upošteval. 

Udeležence do 18. leta starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki)

2. Uporaba aktivnosti The Outsiders d.o.o. je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. S klikom na gumb shrani udeleženec potrjujem, da sem bil seznanjen s tveganji, s strani usposobljene osebe, ki vodi aktivnosti, in jih s tem, ko se udeležim aktivnosti sprejmem.

3. Seznanjen sem, da so aktivnosti The Outsiders d.o.o. primerne za udeležence od 6. leta starosti dalje, ki nimajo psihofizičnih težav z vodo in bi vodne aktivnosti zanje ali za druge predstavljale zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci do 18. leta starosti lahko uporabljaj aktivnosti The Outsiders d.o.o. le v spremstvu odgovorne osebe. Z udeležbo aktivnosti in podpisom te izjave udeleženec potrjujem, da težav, ki bi preprečevale udeležbo vodnih aktivnosti, nimam.

4. Seznanjen sem, da drobnih predmetov (nakit, ure,…) pri vodnih aktivnostih ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in naravo.

5. Prav tako sem seznanjen, da se mora vsak udeleženec udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila inštruktorja reševalca oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da preneha z izvajanjem/udeležbo vodnih aktivnosti. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, podjetje The Outsiders d.o.o. oz. upravljalec ne prevzemata nobene odgovornosti in ne priznavata s tem povezanih odškodninskih ali drugih zahtevkov. 

6. Varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci, je sestavljena iz plovnega pripomočka, čelade, in neoprenske obleke in se med uporabo vodnih aktivnosti ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Seznanjen sem, da je opremo treba uporabljati v skladu z navodili vodnika oz. organizatorja in jo je treba po uporabi vrniti. Dvig opreme potrdim s podpisom.

7. Kajenje med uporabo parka oziroma med nošenjem varnostne opreme ni dovoljeno.

8. Uporaba vodnega parka The Outsiders d.o.o. izven odpiralnega časa je strogo prepovedana!

9. S podpisom dovoljujem uporabo slikovnega materiala v promocijske namene (na spletnih straneh, socialnih medijih in marketinškega materiala) podjetja The Outsiders d.o.o. S klikom na gumb – podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da lahko uporabo tega materiala vedno prekličem pri družbiThe Outsiders d.o.o., preko kontaktnih podatkov, navedenih na njihovi spletni strani.

10. Uporaba vodnega parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti, ni dovoljena. Če je opaženo pri posamezniku, da je pod vplivom le-teh, se ga odstrani od izvajanja vodnih aktivnosti.

11. S podpisom izrecno dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih v elektronski obliki za potrebe poslovanja The Outsiders d.o.o., in sicer za obdobje petih let. Seznanjen sem, da se po poteku tega časa, ti podatki uničijo in da se ne uporabljajo za druge namene.

12. Seznanjen sem, da klik na gumb shrani, pomeni enako, kot če bi lastnoročno podpisal tiskano izjavo. S klikom na gumb shrani potrjujem, da sem prebral, razumel vse zapisano na tem listu, se s tem strinjam in bom o vsem zapisanem obvestil tudi ostale udeležence.

Open chat
Scan the code
WhatsApp
Hey there how can we help!